Rólunk

Kovászna megye és Háromszék turisztikai, gazdasági életét a térség egyedi jellege határozza meg: gazdag turisztikai potenciál, multikulturalitás, kulturális örökség. A közelmúlt gazdasági, társadalmi átalakulásai és a világgazdasági trendekhez való felzárkózás új kihívás elé állított minden idegenforgalommal foglalkozó ágazatot. Egyre fontosabbá válik azoknak a módszereknek, stratégiáknak a kidolgozása, melyek az ágazat eredményességét növelik, hosszú távon, szinten tartják.

A zöldutak természeti folyosók, ösvények, útvonalak, amelyeket ökológiai funkciójuk figyelembevételével használnak sportra, turizmusra, kikapcsolódásra és mindennapi közlekedésre. A zöldutak kialakítására nagy hangsúlyt fektetnek úgy Amerikában, mint egész Európában, amelyek által felhívják az emberek figyelmét a természetvédelem, a kulturális örökségvédelem és az egészségmegőrzés fontosságára. A Zöld Nap Egyesület partnereivel karöltve álmodta meg és hozta létre a Nemere Útja „zöldutat” azzal a céllal, hogy feltárja és ismertesse annak természeti és kulturális értékeit és hagyományait. A Nemere zöldút két útszakaszra osztható fel: kézdiszéki és az orbaiszéki útvonalra. Az Országos Statisztikai Hivatal 2010-es adatai szerint az érintett települések lakosainak száma összesen 84719 fő. A zöldút témája a borvizek (szénsavas ásványvíz) és a kúriák, az előzőből több mint 30-at, az utóbbiból közel 80 épület része az útvonalnak.

A Nemere Útja megjelölését 2010 őszén kezdtük el. A helyieket (főleg diákokat, fiatalokat) is megszólítottuk, hogy segítségükkel járuljanak hozzá az útvonaljelzésekkel való ellátásához (jelzések festése, irányjelző táblák felhelyezése, adatbázis készítés, stb.), ezáltal is megismertetve az útvonalat, annak fontosságát, hasznosságát. Projektünk egyik alappillére, hogy ha a helyiek közvetlen és nem közvetett módon is részt vesznek a munkában, saját térségük fejlesztésében, ezáltal is jobban azonosulnak a problémákkal, az elért eredményeket jobban megbeszélik, fenntartják. A tervezet útvonal több mint 230 km hosszan halad át Kézdi- és Orbaiszéken.

2011. május - augusztus folyamán terepgyakorlat jellegű 4 kirándulást (bicikli és gyalogtúrák), és közösségi fórumokat szerveztünk. A kirándulások alkalmával GPS méréseket, jelfestéseket, információs táblák elhelyezését végeztük el a Nemere Útja mentén. A kirándulások a következők: (Minden esetben az alvás oktatási intézményekben volt megoldva, a főzés pedig az önkénteseink feladata) 1. Kézdivásárhely, Ozsdola, Kézdimartonos, Bereck, Lemhény, Kézdialmás, Csomortán, Esztelnek, Kurtapatak, Bélafalva, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek, Kiskászon, Kézdiszárazpatek, Kézdikővár, Torja, Kézdivásárhely (május 7-8) 2. Kézdivásárhely, Szentkatolna, Hilib, Gelence, Haraly, Zabola, Kovászna, Csomakőrös, Papolc, Zágon, Kézdivásárhely (június 3-5) 3. Kézdivásárhely, Imecsfalva, Székelypetőfalva, Székelytamásfalva, Szörcse, Orbaitelek, Cófalva, Lécfalca, Kézdimárkosfalva, Kézdimartonfalva, Hatolyka, Szentkatolna, Kézdivásárhely (július 9-10) 4. Kézdivásárhely, Ikafalva, Csernáton, Kézdialbis, Dálnok, Maksa, Eresztevény, Réty, Bita, Nagyborosnyó, Kisborosnyó, Feldoboly, Kézdivásárhely (augusztus 6-7) A kijelölt környezetbarát utak alkalmasak kerékpárral vagy lóháton való napi közlekedésre, megkönnyítve a helybeli lakosok közlekedését a települések között, emellett kiválóan alkalmasak kirándulások megszervezésére is, hiszen a környék tele van természeti és kulturális kincsekkel, amiket érdemes meglátogatni úgy a helybeli lakosoknak, mint az idelátogató turistáknak. A zöldút valójában a lehetőségek tárháza. Távlati célunk, hogy az érdeklődők minél több időt töltsenek el térségünkben, fedezzék fel a kevésbé látogatott természeti és kulturális értékeinket (pl. a több száz éves templomainkat, épületeket); ismerjék meg a zöldút nyújtotta lehetőségeket (természetjárást, egészséges életmód, szabadidős- és kulturális tevékenységek, természeti-, táji örökségünk védelme) ezáltal hozzájárulva a térség gazdasági fejlődéséhez.

Ez a projekt több fázisból állt és folyamatosnak tekinthető. Miután sikerült az utakat, ösvényeket megfelelően ellátni irányjelzőkkel és információs táblákkal, következik az út ismertté tétele és konkrét használata. A népszerűsítést, reklámozást elsősorban egy erre a célra létrehozott weboldal (http://nemere.zoldnap.info) és annak a folyamatos frissítésével, továbbá háromnyelvű szórólapok, prospektusok terjesztésével kívánjuk elérni. Ugyanakkor évente több alkalommal túrákat szervezünk az útvonalon, ami által nem csak a létezésére szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hanem a vidék ismertté tételét, az út konkrét használatát is el szeretnénk érni. 2011ben egy 500 darabot számláló Nemere Útja kiadványt is megjelentettünk, ami minden információt tartalmaz, a Nemere Útjára vonatkozóan: mit jelent a „zöld út”, az útszakaszt érintő helységek legfontosabb nevezetességei, kirándulási lehetőségek, megtervezett körutak (lovastúra, séta, kerékpár, stb), étkezési és szállási lehetőségek. A zöldút tematikáját figyelembe véve, a hangsúly elsősorban a borvizekre és kúriákra tevődött, hiszen mindkettőből igen gazdag ez a vidék. Így az utak kiválóan alkalmasak gyalogtúrák illetve biciklitúrák megszervezésére is, amelyek nem csak az egészséges közlekedést, de a hazai turizmus fejlődését is elősegítik. Legfontosabb számunkra, hogy azokat a látogatókat is informálni tudjuk a kézdiszéki útvonal kínálta szórakozási lehetőségekről, akik másként nem is látogattak volna el Felső-Háromszékre.

A projekt partnerei az első években a következők voltak: 1. KSE - Kerékpár szakosztálya 2. Kézdivásárhelyi Sportiroda 3. Ikafalvi Cserkészek 4. KSE - Sí és Hódeszka szakosztálya 5. Esztelneki Nagy Mózes Általános Iskola 6. Kelemen Didák almási Általános Iskola 7. Háromszéki Hegyimentő Szolgálat, 8. Almási Cserkészek 9. Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság A projekt támogatói: 1. Polgár-Társ Alapítvány 2. Háromszéki Közösségi Alapítvány 3. Tekergő kerékpárbolt 4. Communitas Alapítvány 5. Kézdivásárhelyi Önkormányzat Tekintettel, hogy a 2011-es év az Európai Önkéntesség Éve volt így nagy hangsúlyt fektettünk a helyi közösségekből származó önkéntesek bevonására. Fontos volt a program keretében megmutatni a lakosságnak, hogy a helyi értékek bemutatása és fejlesztése közösen, helyben elvégezhető és mind a közösség hasznára válik.